Назад

Knipsti - skolotāji Lielbornes muiza 18 NOV

14.11.2022

Foto no Uģa Vārslavāna privātā arhīva. Uģa vectēva māsa Marija Knipste bija Lielbornes pamatskolas skolotāja.  1936.gada 14.maijs: Lielbornes pamatskolas 4. klase izlaiduma dienā.

Foto no Uģa Vārslavāna privātā arhīva. Uģa vectēva māsa Marija Knipste bija Lielbornes pamatskolas skolotāja.  1936.gada 14.maijs: Lielbornes pamatskolas 4. klase izlaiduma dienā.